İnsani İkamet İzni Danışmanlığı

6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni, ayrıca yabancılar ve uluslararası koruma kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. İnsani ikamet aşağıda belirtilen durumlara istinaden verilir;
– Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
– Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
– Sınır dışı etme kararı alınmadığında
– Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
– Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkanı bulunmadığında
– Olağanüstü durumlarda ikamet izni düzenlenebilir.
– İnsani ikamet izni bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilebilir ve uzatılabilir.

DANIŞMANINIZ OLALIM

Oturma İzni Başvuru Göç İdaresi’nin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte Yurt dışı ve Yurt içinde ikamet, oturma izni, ve benzeri işlemler için danışmanlık yapmak üzerine hizmet veren bir kuruluştur. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. Oturma İzni Başvuru hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez.

Although Oturma İzni Başvuru is not an extension institution and a state institution of the online migration management, it is an organization that provides consultancy services for residence permits and similar transactions in Abroad and in the country. The authority to issue a residence permit belongs only to the Immigration Authority. Oturma İzni Başvuru cannot guarantee or undertake that you will receive a residence permit.

Başa dön
HEMEN ARA
× Destek Hattı
Tasarım: Bursa Web Tasarım